Молодим науковцям Черкащини присудили обласні премії | Новини Умані

Спільним розпорядженням Черкаської облдержадміністрації та обласної ради від 15.09.2021 № 486/31-рс присуджено обласні премії молодим науковцям Черкащини у 2021 році та присвоєно звання „Лауреат обласної премії молодим науковцям Черкащини”. Про це пише Черкаська ОДА.

Переможців премії обирали серед пропозицій, які подали шість закладів вищої освіти в області. Комісія обрала трьох науковців із Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, групу вчених із Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, двох молодих науковців та групу вчених із Черкаського державного технологічного університету та по одному молодому вченому із Уманського національного університету садівництва, Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Черкаської медичної академії.

Цьогоріч премії присуджено:

– Бабенко Вірі Григорівні, доктору технічних наук, доценту кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії Черкаського державного технологічного університету;

– Базілу Костянтину Вікторовичу, доктору технічних наук, доценту кафедри приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій Черкаського державного технологічного університету;

– Василенко Ірині Олександрівні, доктору педагогічних наук, завідувачу кафедри гуманітарних дисциплін Черкаської медичної академії;

– Зачосовій Наталії Володимирівні, доктору економічних наук, доценту, професору кафедри менеджменту та економічної безпеки Навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького;

– колективу науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: Кравченко Оксані Олексіївні, доктору педагогічних наук, професору, декану факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Міщенко Марині Сергіївні, кандидату психологічних наук, доценту кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Поліщук Олені Романівні, викладачу-стажисту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Чупіній Катерині Олександрівні викладачу-стажисту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

– колективу науковців Черкаського державного технологічного університету: Лавданському Артему Олександровичу, кандидату технічних наук, доценту кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії Черкаського державного технологічного університету; Фауре Емілю Віталійовичу, доктору технічних наук, професору кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії, проректору з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків Черкаського державного технологічного університету; Харіну Олександру Олександровичу, доктору філософії Черкаського державного технологічного університету;

– Коробку Олександру Олександровичу, кандидату сільськогосподарських наук, викладачу кафедри біології, екології та агротехнологій Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

– Литвин Валентині Анатоліївні, кандидату хімічних наук, доценту кафедри хімії та наноматеріалознавства Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

– Любичу Віталію Володимировичу, доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва;

– Ненько Юлії Петрівні, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри іноземних мов факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.

Довідково:

Означена премія, відповідно до рішення обласної ради від 23.04.2021 № 6-23/VIII, щороку присуджується молодим ученим – громадянам України віком до 35 років включно, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або до 40 років включно, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень.

Згідно з положенням, на премію можуть претендувати науковці, які:

1) відкрили раніше невідомі закономірності, отримали принципово нові наукові результати, розробили нові наукові теорії і концепції, що одержали практичне підтвердження і (або) визнання в Україні та (або) за її межами;

2) розробили нові засоби, пристрої, речовини, створили нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, докорінно їх удосконалили

або використали за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами про винахід або на корисну модель, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних та соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

3) створили нові об’єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні процеси), що підтверджується патентами про винахід або на корисну модель, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

4) створили нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

Джерело: ВиЧерпно16

Previous post “Обережно, шахраї”: у Золотоноші чоловіків “розводять” на гроші | Новини Умані
Next post Правоохоронці Черкащини затримали продавців наркотиків | Новини Умані

Добавить комментарий